Saturday, December 25, 2010

LehånNamnet Lars-Erik Håkansson säger kanske inte så mycket. Men signaturen Lehån är desto mer välkänd. I många år har hans illustrationer, skämtteckningar, samtidskommenterande och satiriska bilder dykt upp i Dagens Nyheter, Aftonbladet, tidningen Vi och en lång rad andra dagstidningar, veckotidningar böcker och tidskrifter. Hans stil är omisskännelig, hans linjeföring suverän och absolut personlig och stilsäker. Jag tror att man måste söka sig ner på kontinenten, kanske till Frankrike eller Italien för att hitta tecknare som arbetar på likande sätt. Men han bor och arbetar i Karlshamn. Det är därifrån hans liksom blixtsnabba teckningar sprider sig över landet, länge levererade i sista stund med flyg från Kallinge flygplats, i dag via internet. Hans produktivitet och flit är och har varit enorm.
På Blekinge museum i Karlskrona har under hösten visats en stor utställning med hans bilder. I anslutning till utställning har museet publicerat en praktfull bok i stort format, redigerad av Thomas Kjellgren . Boken innehåller förutom ett stort urval av teckningar, collage, skisser och akvareller också intressanta texter av bland annat Lasse Westman, som i många år ansvarade för den egensinniga avdelningen Bakvagnen i Tidningen Vi. Hur många originalillustrationer Lars-Erik Håkansson leverat till Bakvagnen går inte att räkna ut.
Boken är en fin sammanfattning av ett mycket personligt konstnärskap.
Den kan beställas på www.blekingemuseum.se

Wednesday, December 15, 2010

Uta Barth


(...to walk without destination and to see only to see. 2010)

Uta Barth är en av mina favoritkonstnärer. Så ska man kanske inte uttrycka sig om man vill bli respekterad av mer finläppade konstkommentorer. Faktum kvarstår: Jag har gillat Uta Barth ända sedan jag såg det första verket av hennes hand i MM för, tre- fyra år sedan. Det var en triptyk i hennes vanliga fototeknik: Två bilder med svarta några kvistar och en varmt nedtonat gul ”tomruta”. Det var ingen kärlek vid första ögonkastet. Jag kämpade med verket, men ”kom inte åt det”, det sa mig ingenting, samtidigt som det inte upphörde att irritera mig på ett positivt sätt. En vacker dag hade konstnären själv varit på museet och konstaterat att de tre delarna av verket hängde i fel ordning. Efter omhängning (jag hoppas att den ansvariga intendenten rodnade litet grand) blev upplevelsen av verket en helt annan, och jag slöt det till mitt hjärta.
För några veckor sedan såg jag flera verk av henne på Magasin 3 och kände att min starka sympati inte bara höll i sig, den växte, liksom min nyfikenhet.
Och nu kom jag hem för några timmar sedan från Galleri Andrén Schiptjenko som ställer ut ett antal väl valda av hennes verk, såväl nya som ur hennes tidiga produktion. Det är en mycket fin presentation, inte minst är det belysande att se några av hennes tidigaste verk. De ger en bra bakgrund till hur hon utvecklat sin teknik och sin sensibilitet. I de senaste verken på utställningen visar Uta Barth diptyker där skuggbilder av kvinnlig gestalt, ibland bara en fot eller ett ben möter gatans mörka sprickvärldar och kombineras med genomlysta bilder av bland annat ginkoträd, akacia, jacarandaträd och kastanjeträd. Det är oerhört vackert.
Jag tror att man kan säga att Uta Barths till synes diskreta konstnärskap handlar om ljus, rörelse och seende. Med en absolut precision samlar hon upp de sekundsnabba ögonblick då ljuset möter hennes blick.
Om man vill kan man antagligen associera till zenbuddistiska eller andra asiatiska, för mig okända bildvärldar liksom till samtida konstteori. Man jag nöjer mig med att känna mig stärkt och glad av det jag ser på väggarna i galleriet.

Monday, December 13, 2010

En stor dansk roman


Vi svenskar läser rätt sällan böcker från våra grannländer. In ens litteratur av finlandssvenska författare når fram till oss. Det är konstigt, inte minst med tanke på hur många svenska böcker man hittar i boklådor i den övriga Norden.
Jag kan inte skryta med att vara något undantag från denna trista regel, men ibland gör jag en uppryckning och ger mig i kast med en bok på norska eller danska. I Köpenhamn finns den fantastiska bokhandeln Atheneum intill Vår Frues kirke. När jag var där senast, i november i år, bad jag en av de vänliga bokhandelsmedhjälparna att plocka fram en bok från senare år som hon gillade särskilt mycket. Utan att tveka tog hon fram romanen Maerkedage av Jens Smaerup Sörensen, som kom ut 2007.
– Läs den så lär du dig något om Danmark, sa hon.
Nu har jag läst den. Det var inte lätt, men mödan värt. Om jag lärt mig något om Danmark? Javisst, men också om de enorma samhällsförändringarna i hela Europa under de senaste 60-70 åren.
Boken är uppbyggd kring tre stora bemärkelsedagar i en samlingssal i en by på norra Jylland, en konfirmationsfest 1934, ett silverbröllop 1967, en 60-årsdag 2003.
Vi får följa två familjers öden under de decennier som romanen omfattar. Under tiden ändras förutsättningarna i samhället radikalt, och med dem människorna från de båda gårdar som handlingen kretsar kring. En efter en lämnar de landsbygden för helt andra karriärer. Det är ingen självklarhet längre att något av barnen i varje generation skall överta gården efter sina föräldrar. Globaliseringen, ny teknik, nya ekonomiska krav och nya idéer driver de unga ut i världen. Under tiden förändras inte minst språket, ut i tystnaden försvinner ord och begrepp som inte längre har någon täckning i den nya verklighet som växer fram. In kommer ord som vittnar om modernitet, ekonomi, IT.
För många i den äldre generationen är detta en mycket smärtsam process, men också de yngre ställs inför omvälvande förändringar. En ny tid kräver och föder fram nya former för informationsutbyte, levnadssätt och inte minst relationer.
Vi får följa några personer genom alla dessa år; man blir mycket nära bekant med dem, man gläds med dem som det går bra för och våndas med dem som tappar greppet om sina liv och drar en suck av lättnad när de lyckas vända ett hotande nederlag till något annat. De är alla en del av det historiska skeende som boken omfattar. Av det trygga bysamhälle där Sören Godisen bjuder in sina grannar och släktingar till sonen Peders konfirmation 1934 finns inte mycket kvar när hans släktingar samlas till en sextioårsdag i familjen 2003. Förutsättningarna för att driva lantbruk har förändrats i grunden. Stordrift, monokultur och djurfabriker har tagit över. Böndernas klassiska kunskaper och begreppsvärldar har förlorat sin relevans.
Boken består till stor del av inre monologer av bokens huvudpersoner, som alla uttrycker sig olika och dessutom förändras språkligt allteftersom åren går.
Maerkedage är inte lättläst. Jag kämpade ibland hårt med lexikon och andra ordböcker för att förstå texten. Det tog tid. Men det var mödan värt. Jag uppfattar Maerkedage som ett mästerverk. Intelligent, skarpsynt, ett konstnärligt övertygande gestaltat historiskt skeende i landet Danmark.
Tyvärr är romanen knappast möjlig att översätta till svenska – eller något annat språk över huvud taget. Men det skulle vara mycket intressant att läsa en svensk roman på ett liknande tema.

Saturday, December 4, 2010

Kära Syster! Jag tyckes hafva otur i alltJag kan inte påstå att jag legat vaken om nätterna och grubblat över Johan Lagerlöfs öde. Han var Selma Lagerlöfs bror, född 1854. I biografiska texter om den berömda systern brukar han nämnas i förbifarten och snabbt avfärdas som litet tragisk och misslyckad. Det påpekas att han i många år fick ta emot understöd av henne. Selma Lagerlöf blev ju blev ganska förmögen med tiden. Sven Stolpe, som tidigt skrev en bok om Selma Lagerlöf, kastade bara en blick på Johans porträtt och bestämde sig för att han var om inte utvecklingsstörd så åtminstone näst intill. Punkt slut. Det var en uppfattning som hängt med hos åtskilliga andra skrivande personer.
Men Sven Stolpe var inte något sanningsvittne, det ska gudarna veta! Hade han orkat ägna sig litet åt källstudier hade han kunnat konstatera att Johan var kapabel både till att leda en tobaksfabrik och sköta en affär. Och viktigast av allt: i ett trängt läge när syster Selma ville lämna det alltmer sönderfallande Mårbackalivet och utbilda sig till lärarinna stödde brodern henne och hjälpte till ekonomiskt så att hon kunde fullfölja sina planer, trots våldsamma protester från deras gravt alkoholiserade far, löjtnant Lagerlöf. Fadern fick dessutom eldunderstöd av sin syster, ”faster Lovisa” som enligt Torbjörn Sjöqvist "hatade yrkeskvinnor".
Selma var Johan evigt tacksam för den hjälp hon fick. Därför var det kanske inte så märkligt att hon ställde upp med ekonomiskt understöd till brodern och hans familj när det kärvade till sig för honom. Efter en trasslig och förnedrande konkurs, både när det gällde Mårbacka och hans egen fabrik i Lidköping emigrerade han med sin fru Nanny till USA där han hankade sig fram med varierande framgång. Ska vi vara uppriktiga så gick det ganska uselt för honom i det mesta han företog sig och utan penningförsändelserna från systern hade det förmodligen gått riktigt illa. Han dog redan vid 58 ålder i levercancer.
Inget särskilt heroiskt levnadsöde med andra ord, men ändå värt att berätta om. Det gör Torbjörn Sjöqvist i en fin liten bok som givits ut av Mårbackastiftelsen med titeln ”Kära syster! Jag tyckes hafva otur i allt. Tosrbjörn Sjöqvist har gått till källorna och vaskat fram ett levnadsöde med förvånansvärt tydliga konturer ur bevarade brevsamlingar, kyrkböcker och husförhörslängder. Materialet är ganska magert och fragmentariskt, men Torbjörn Sjöqvist har handskats skickligt med de fakta han har hittat belägg för och boken lever inte minst på de väl valda citaten ur Johans brevväxling med sin syster. Inte minst intressant är det att följa hans redogörelser för de ekonomiska företag han tar initiativ till. De ger en mycket tydlig och distinkt tidskänsla. Och det är inte minst spännande att läsa om alla de ekonomiska turerna kring räddningsförsöken av Mårbacka.
Johan Lagerlöfs levnadsöde växer till något vida mera än att vara något slags negativ motbild till sin framgångsrika systers. Han var en människa i sin tid, i sin egen rätt, inte speciellt framgångsrik kanske, men ingen ska kunna säga att han inte kämpade för att göra sitt liv produktivt och meningsfullt. Sven Stolpe hade fel. Det hade han ofta.